Juan Vicens, Antònia, Universitat de les Illes Balears, Spagna

  • ABside V. 2 (2020) - Recensioni
    Reseña de: Magdalena Cerdà Garriga, Fusters i imaginaires a la Mallorca medieval (1229-1520). Els artífexs de l’escultura en fusta, Consejo Superior de Investigaciones Científi-cas, Madrid, 2019, pp. 357
    Abstract  PDF (Español (España))