A Mickiewicz’s History of the Future by Mickiewicz: It Is True, Manuscripts do not Burn

It's true, Manuscripts don't burn

  • Raffaele Caldarelli University of Tuscia
Keywords: Adam Mickiewicz, Polish Romanticism, Utopia, Dystopia, Political fiction

Abstract

Mickiewicz’s A History of the Future was never written down, and we have only a few texts that arose in the frame of the poet’s project. However, A History of the Future exerted a powerful and long-lasting influence on Polish culture. After a sketch of the fragmentary contents, drawn according to Pigoń and Skwarczyńska, the main aim of this paper is to highlight the importance of Mickiewicz’s project in the history of Polish literature and culture. Stressed are some aspects of utopian and dystopian thought, as well as the interest of Mickiewicz and other Polish Romantics in scientific and technical achievements.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ajres, Alessandro, Giovanni Battista Scovazzi, mazziniano e towianista, Torino, Accademia University Press, 2017.

Błoński, Jan, “Nienasycenie”, Literatura Polska. Przewodnik Encyklopedyczny, II, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985: 31.

Fiećko, Jerzy, “Historie przyszłości Mickiewicza i kwestia dystopii”, Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, 4 [7] (2014): 333-344.

Geymonat, Ludovico, “Considerazioni introduttive”, Storia del pensiero filosofico e scientifico, IV, L’Ottocento, 1, Milano, Garzanti, 1975: 7-15.

Lem, Stanisław, Fantastyka i futurologia, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1970.

Niewiadowski, Andrzej, Literatura fantastycznonaukowa, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992.

Pigoń, Stanisław, “Metamorfozy Historii Przyszłości”, Id., Zawsze o Nim. Studia i odczyty o Mickiewiczu, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1960: pp-pp.

Dukaj, Jacek (Ed.), PL+50. Historie przyszłości, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 2004.

Scholes, Robert - Rabkin, Eric S., (1977) Science Fiction: History, Science, Vision, Oxford, Oxford University Press; trad. it. Fantascienza. Storia – scienza – visione, Parma, Pratiche, 1979

Siwicka, Dorota, “Historia przyszłości”, Mickiewicz Encyklopedia, Eds. Jarosław Marek Rymkiewicz - Dorota Siwicka - Alina Witkowska - Marta Zielińska, Warszawa, Horyzont – Grupa Wydawnicza Bertelsmann Media, 2001a: 190-191.

Siwicka, Dorota, “Odyniec, Antoni Edward”, Mickiewicz Encyklopedia, Eds. Jarosław Marek Rymkiewicz - Dorota Siwicka - Alina Witkowska - Marta Zielińska, Warszawa, Horyzont – Grupa Wydawnicza Bertelsmann Media, 2001b: 368-371.

Skwarczyńska, Stefania, Mickiewicza “Historia przyszłości” i jej realizacje literackie wraz z podobizną autografu, Łódź, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 1964.

Ead., “Kształt artystyczny drugiej wersji mickiewiczowskiej Historii przyszłości”, W kręgu wielkich romantyków polskich, Warszawa, Instytut Wydawniczy Pax, 1966: 66-86.

Stankiewicz-Kopeć, Monika, “Adam Mickiewicz wobec rozwoju cywilizacyjnego i postępu naukowo-technicznego”, Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 27, 1 (2021): 219-238. doi: https://doi.org/10.35765/rfi.2021.2701.12

Weintraub, Wiktor, Poeta i prorok. Rzecz o profetyzmie Mickiewicza, Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy, 1982.

Published
2024-06-11
How to Cite
Caldarelli, R. (2024). A Mickiewicz’s <em>History of the Future</em&gt; by Mickiewicz: It Is True, Manuscripts do not Burn. Between, 14(27), 19-30. https://doi.org/10.13125/2039-6597/5861