[1]
Napolitano, M. 2017. Notes about the gem from Sorgono with invocation to Zeus-Serapis. Layers. Archeologia Territorio Contesti. 2 (Jun. 2017). DOI:https://doi.org/10.13125/2532-0289/2690.