Martini, G., & Colillas, I. (2021). Editorial. Critical Hermeneutics, 4(2), XVII-XXXI. https://doi.org/10.13125/CH/4654