[1]
G. Milone, “Humans, Androids, Gods. Kazuo Ishiguro’s Simulacra”, BW, vol. 12, no. 24, pp. 381-400, Nov. 2022.