[1]
B. Seligardi, “Iconografie del melodrammatico <i>fin de siècle</i>: <i>Salomé</i> di Wilde/Beardsley e <i>La signorina Else</i&gt; di Schnitzler/Fior”, BW, vol. 7, no. 14, Nov. 2017.