SELIGARDI, B. Iconografie del melodrammatico <i>fin de siècle</i>: <i>Salomé</i> di Wilde/Beardsley e <i>La signorina Else</i&gt; di Schnitzler/Fior. Between, v. 7, n. 14, 30 nov. 2017.