MAGGITTI, V. Vito Santoro, <i>Calvino e il cinema</i&gt;. Between, v. 4, n. 8, 11.