(1)
Maggitti, V. Vito Santoro, <i>Calvino E Il Cinema</I&gt;. BW 1, 4.