Juan Vicens, A. (2020) «Reseña de: Magdalena Cerdà Garriga, Fusters i imaginaires a la Mallorca medieval (1229-1520). Els artífexs de l’escultura en fusta, Consejo Superior de Investigaciones Científi-cas, Madrid, 2019, pp. 35»7, ABside, 2(1), pagg. 19-22. doi: 10.13125/abside/4230.