JUAN VICENS, A. Reseña de: Magdalena Cerdà Garriga, Fusters i imaginaires a la Mallorca medieval (1229-1520). Els artífexs de l’escultura en fusta, Consejo Superior de Investigaciones Científi-cas, Madrid, 2019, pp. 357. ABside, v. 2, n. 1, p. 19-22, 1 ago. 2020.