Juan Vicens, A. (2020). Reseña de: Magdalena Cerdà Garriga, Fusters i imaginaires a la Mallorca medieval (1229-1520). Els artífexs de l’escultura en fusta, Consejo Superior de Investigaciones Científi-cas, Madrid, 2019, pp. 357. ABside, 2(1), 19-22. https://doi.org/10.13125/abside/4230