Retamero, Felix, Arqueologia Agrària de l’Edad Mitjana (ARAEM), Departament de Ciències de l'Antiguitat i l'Edat Mitjana, Facultat de Filosofia i Lletres, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Cerdanyola, SPAIN