[1]
Azzoni, R., Zerboni, A., Garzonio, C., Smiraglia, C. and Diolaiuti, G. 2015. PRELIMINARY MAPPING OF GLACIERS AND GLACIAL LANDFORMS OF MOUNT AĞRI DAĞI (ARARAT), EASTERN ANATOLIA - TURKEY. Geomorphology for Society. (Sep. 2015). DOI:https://doi.org/10.13125/gfs-1898.