LUPINU, G. Presentazione. Bollettino di Studi Sardi, v. 14, p. 3-4, 16 jun. 2022.