LUPINU, G. Presentazione. Bollettino di Studi Sardi, v. 12, p. 3, 1 jun. 2019.