LUPINU, G. Presentazione. Bollettino di Studi Sardi, v. 11, p. 3, 1 jun. 2018.