(1)
Lupinu, G.; Maninchedda, P. A Raimondo Turtas. BollStudiSardi 2017, 10, 3-4.